HOME ENGLISH NYHEDER VIDEO KONTAKT
OM OS PRODUKTION ANDRE YDELSER TEKNIK

Optagelse
 
Projektudvikling
Produktionsforberedelse
Optagelse
Efterbearbejdning
Sprogversionering

Den vellykkede optagelse er oftest resultatet af en veltilrettelagt produktionsplan, hvortil manuskriptet udgør det afgørende fundament. Det "at styre det, der kan styres" er nøglen til at gøre det muligt for produktionsholdet at navigere omkring de mange uvisheder, der kan opstå under optagelse - det være sig uvejr, sygdom eller uforudsete forsinkelser på optagestedet, og de særlige usikkerheder der er forbundet med at arbejde med børn, dyr eller manden på gaden. 

Ingen to produktioner stiller ens krav. Til nogle har man brug for flere lokationer, mens man til andre kan nøjes med få. Til tider arbejder man både på lokation og i studiet. Det som alle optagedage har til fælles er det faktum, at det i den sidste ende kun er de optagelser, man får med hjem i kassen, man kan redigere den færdige film udfra. Derfor er kælen for detaljerne altafgørende.

Det er de færreste produktioner, der optages i samme kronologisk rækkefølge som manuskriptets. Projektets logistik vil altid afgøres af, hvordan man på den mest effektive måde udnytter holdet, optagestederne, de medvirkende og dagenes lys og mørke timer. Vi tilstræber at optage med så få mennesker som overhovedet muligt - herunder såvel holdet som tilskuere - for a opnå de bedste vilkår for at kunne koncentrere os om opgaven. 

Vi producerer oftest med et filmhold, der typisk arbejder med "enkelt-kamera teknik", hvilket forudsætter, at der til forskellige vinkler og beskæringer skal laves optagelse af samme handlingsforløb flere gang.  Til visse produktioner kan det være mere hensigtsmæssigt at arbejde med flere kameraer samtidigt, ligesom man til visse produktioner deler optagearbejdet mellem et "A" hold, der står for de vigtigste sceners optagelse, og et "B" hold, der arbejder selvstændigt og samler supplerende lyd, film eller fastbillede optagelser.

Vi benytter flere forskellige optagetekniske formater, vores standard optageformat er det velafprøvede HDCAM format, oftest i1080/50i HD konfiguration. 

 
Tilbage til toppen

© 2017 Channel 6 Television Denmark
  14/12/2016 13:45

Channel 6 Television Denmark Foerlevvej 6, Mesing, DK-8660 Skanderborg, Danmark
Telefon +45 86 57 22 66 / Mobil +45 20 78 52 66
CVR# DK76432317