Final harvest summary 
                    for the Norwegian and British/Norwegian Antarctic whaling fleets 
                                                 winter 1948/49 spring 1949 season 

Fourteen whaling fleets - fourteen factory vessels each with
their fleet of harpoon vessels and support vessels - made up
the Norwegian and Anglo-Norwegian  Antarctic whaling fleet for
the 1948/49 season. Ten fleets were registered in Norway,
whilst the remaining four were registered in England, and were
part operated as a joint venture between Norwegian and British
whaling companies, including the Union Whaling Company. There
were other nations with whaling fleets in the South Polar Sea
that season, their harvest data is not covered here. The
following data covers the fourteen Norwegian and Anglo-
Norwegian fleets only. This data is taken from the final fleet
harvest summary for the season, which was compiled on board
Kosmos III dated the 5th April 1949 and signed by ships
secretary Gran. Whether Sec. Gran was responsible for the data
covering the other fleets is not known, though the typing,
layout and general appearance of the original harvest reports
which were amongst Fut Jensen's papers would indicate that
Sec. Gran was involved in its compilation.

 
View
Originals
Danish
translation
Harvest data
since 1910
Main
Page
Download txt
(MSWord97)

The harvest report is shown here in its entirety, reformatted
for HTML to make reading easier, as the original wet-photcopy
documents now are somewhat faded. To view scanned versions of
the original reports use the link on the menu to the right, or
click on the harvest report page number in the following
transcript.

( 1 )
Slutoppgjør for sesongen 1948/49
for følgende norske hvalkokerier:
 
Antarctic
Kosmos III
Kosmos IV
Norhval
Pelagos
Sir James Clark Ross
Suderøy
Thorshammer
Thorshavet
Thorshøvdi
samt de 4 engelske kokerier:
 
Balaena
Empire Victory
Southern Harvester
Southern Venturer
(inc. summary)

Fl/K Kosmos III, den 5/4-49
HN.


( 2 )
 
 

K O S M O S  III
 

SLUTTFANGST-RAPPORT
pr 26/3-1949.


BÅT:
BLÅ:
FINN:
SPERM:
KNØL:
TOTAL:
BER.HVAL:
KOS 26
51
145
27
 
223
154,349
KOS 27
53
120
34
 
207
145,244
KOS 29
27
84
25
 
136
90,825
KOS 32
72
197
28
 
297
210,089
KOS 33
78
115
42
1
236
173,075
KOS 36 1)
9
22
2
 
33
23.541
KOS 36 2)
13
27
   
40
30.269
KOS 36 3)
8
11
4
 
23
16.043
KOS 39 4)
17
97
21
 
135
87.553
KOS 39 5)
12
25
5
 
42
30.013
KOS 41
54
111
17
 
182
134.082
H.J.BULL
79
206
50
 
335
230.738
KOS 15
1
6
2
 
9
5.346
ULOVLIGE
(12)
(4)
   
(16)
12.896
             
 
474
1166
257
1
1898
1344.063
             
Oljeproduksjon (1641 langhval)
113.680 fat
"" ( 257 sperm )
13.670 fat
  Tilsammen
127.350 fat
Utkok pr.beregnet hval :
94.75 
fat
Utkok pr.blåhvalenhet :
107.499
fat
Fangete enheter:
1057.5
 

FL.K."KOSMOS III" , 27/3.1949
(underskrevet) Gran

sekretær.


( 3 )


Totalt fanget
1344.063 ber.hval
Bøybåtenes fangst
5.346 ber.hval
=
1338.717 ber.hval
som divideret i 124,000 fat gir gennemsnitts utkok pr. ber. hval av 92.626 fat.

Øpgjør etter: 124.000 fat

Båtenes fangst bliver da :

 
Ber.hval
     
Kos 26
154,349
a 92,626
= 14,297
fat
Kos 27
145,244
"
13,453
"
Kos 29
90,825
"
8,413
"
Kos 32
210,089
"
19,460
"
Kos 33
173,075
"
16,031
"
Kos 36 1)
23,541
"
2,181
"
Kos 36 2)
30,269
"
2,804
"
Kos 36 3)
16,043
"
1,486
"
Kos 39 4)
87,553
"
8,110
"
Kos 39 5)
30,013
"
2,780
"
H.J.Bull
230,738
"
21,372
"
Kos 41
134,082
"
12,419
"
Ulovlige
12,896
"
1,194
"
 
1,338,717
 
124,000
fat
FL.K."KOSMOS III" , 27/3.1949
(underskrevet) Gran

sekretær.

1)
Sundes fangst  
2)
Marthinsens fangst (tils.18.835 fat)
3)
Andersens fangst ( " 9.899 " )
4)
Skontorps fangst  
5)
Iversens fangst ( " 15.199 " )
6)
Totalfangst Kos 36 ( " 6.471 " )
7)
" " Kos 39 ( " 10.890 " )


( 4 )


 

S/S "ARFIN BERGAN" og H/B "KOS 15" ankom til kokeriet cen 1/1-49, og H/B"KOS 36" blev da sat til fangstbåt med Anders Sunde som skytter.


H/B "KOS 33" mistet propelleren den 6/2-49 om morgenen, og blev av "ARNFINN BERGAN" taut til Fremantle, Australia, den 7/2-49. Returnerte den 1/3-49 kl. 20,00, og gjenoptok fangsten den 2/3-49 om morgenen med Muartitz Marthinsen som skytter.

H/B "KOS 29" ute av fangstt p.a. kjelereparasjon fra den 6/2-49 om morgenen, t.o.m. den 11/2-49 om eftermiddagen, da den blev satt til bøiebåt.

H/B "KOS 41" ute af fangst f.o.m. 13/2-49, kl. 14,30 og resten av sesongen p.g. av propellerskade eller kollisjon med en sperm.

På H/B "KOS 36" har flg. skyttere tjenestegjort :

Anders Sunde f.o.m. 1/1-49 t.o.m. 27/1-49, da båten blev satt i bøietjeneste.

Mauritz Marthinsen f.o.m. 7/2-49 t.o.m. 1/3-49, da han igen overtol H/B"kos 33".
Harald Andersen f.o.m. 2/3-49 og ut sesongen.
På H/B "KOS 39" har Nils Skontorp skutt t.o.m. 17/2-49 om eftermiddagen, da Nils Iversen overtok båten for resten av sesongen. Skontorp gikk ombord i H/B "KOS 41" som fører samme dag.
FL.K."KOSMOS III" , 27/3.1949
(underskrevet) Gran
 

sekretær.


( 5 )

A N T A R C T I C

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Kos 12 Martinius Pettersen
2
6
2
10
6.714
Nor 3 Torger Kaspersen
18
93
13
124
80.144
Kos 10 Olav Ingvaldsen
14
73
12
99
64.031
Klegg M. Mikkelsen
38
140
22
200
138.291
Krill H. Christensen
41
127
16
184
128.335
Krutt A. Ingebretsen
49
144
22
215
149.453
Knurr Hans Beckmann
53
166
18
237
168.336
Kos 12 Thorbjørn Larsen
16
41
1
58
 
Kreps Thorbjørn Larsen
39
101
10
150
150.739
Kraft.korv Herman Sturød  
1 dau
   
0.245
   
270
892
116
1278
886.288

 
Produksjon af hvalolje
78.900 fat
Produktsjon af spermolje
5.500 fat
Total oljeproduksjon
84.400 fat
Utkok pr. beregnet hval:
95.235 fat

 
 
Merknader:
Kos 12 er bøjebåt.
Kos 12 i fangst fra 11/12-48 til 11/1-49.
Kreps Thorbjørn Larsen i fangst fra 11/1-49.
Kos 10 Thorbjørn Larsen ute av fangst fra 14/12-48 til 31/12-48.
Nor 3 i fangst fra 17/12-48
Knurr i fangst fra 22/12-48

 


( 6 )

K O S M O S  I V

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Knøl.
Total.
Ber.hval.
Kos 24 Arne Skontorp
93
210
50
1
354
260.781
Kos 28 Aksel Hansen
49
168
40
 
257
172.065
Kos 30 Alfred Pedersen
31
113
14
 
158
110.608
Kos 31 Albert Andersen
45
101
40
 
186
126.803
Kos 34 Thv. Hansen
22
86
1
 
109
71.987
Kos 35 Hansten Andersen
18
81
16
 
115
75.326
Kos 40 Sigurd Jahre
41
143
25
1
210
145.238
Kos 42 Harald B. Hansen
41
139
20
 
200
140.279
Kos 38 Håkon Håkonsen
8
26
10
2
46
27.807
Kos 37 Hans Hansen
0
0
2
 
2
0.964
Ulovlig fanget hval  
15
12
0
 
27
20.523
   
348
1067
218
4
1637
1152.381
Produksjon af hvalolje
109.150 fat
Produktsjon af spermolje
11.350 fat
Total oljeproduksjon
120.500 fat
Utkok pr. beregnet hval:
104.566 fat
Biprodukter:  19.500 kg. vitaminolje. 10.400 kg. kjøttekstrakt. 11.000 kg. barder. 6.000 kg kjøtt.

Har hatt tillatelse til å fange 4 knølhval i vitenskapelig øyermed.

Merknader: Kos 30 vært mye langs siden for reparasjon. Kos 42 har hatt mange dager langs siden. Kos 34 ankom feltet 1/1-49.


( 7 )

N O R H V A L

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Pol 12 Alf Juul Jensen
85
142
51
278
200.467
Pol 11 Kr. Marthuinsen
63
192
25
280
197.138
Globe 11 Georg A. Carlsen
66
138
75
279
190.054
Pol 7 Sigurd Andersen
65
162
43
270
188.515
Pol 10 Sivert Gjelstad
56+
158
48
262
179.731
Globe 10 Johannes Andersen
38
127
45
210
139.040
Globe 9 Nils Henriksen
43
102
39
184
124.876
Globe 8 Karl Gjertsen
22
82
21
125
83.020
Pol 6 Erling Flåtten
5
5
5
15
10.543
Globe 7 Arne Schetne
0
0
1
1
0.463
   
443
1108
353
1904
1313.847

 
Produksjon af hvalolje
113.800 fat
Produktsjon af spermolje
18.000 fat
Total oljeproduksjon
131.000 fat
Utkok pr. beregnet hval:
98.747 fat
Utkok pr. blåhvalenhet
111.678 fat

 
? Pol 12 har 11 spermhval for bøyebåttjeneste

Pol 6 og Globe 7 er bøyebåter

Pol 11 var i Cape Town fra 25/11-48 til 15/12-48 for reparasjon.
Globe 10 var i Cape Town fra 2/12-48 til 25/12-48 for reparasjon.

 


( 8 )

P E L A G O S.

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Gos 1 J. Jahre
0
0
1
1
0.636
Gos 2 Mons Hansen
1
0
0
1
1.067
Falkland Ottensen
27
129
9
165
113.632
Jubarte Arthur Iversen
20
78
17
115
78.556
Baleine Per Becker
9
75
11
95
61.060
Gos 6 Johan Paulsen
0
2
0
2
1.327
Gos 7 W. Johannessen
1
4
0
5
3.611
Gos 9 C. Andersen
32
141
26
200
134.062
Gos 10 A. Anthonsen
46
153
19
221
153.171
Gos 11 H. Hansen
47
165
17
230
161.345
Gos 12 T. Bruun
28
134
9
171
116.762
   
211
882
108
1206
825.229

Total produksjon: 79: 312 fat. Utkok pr. beregnet hval: 96.109 fat
 
 
 


( 9 )

SIR JAMES CLARK ROSS

Sluttoppgør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Sei.
Total.
Ber.hval.
Star 1 Løvås
43
169
22
 
234
159.142
Star 2 Magnus Ellefsen
28
80
10
 
118
79.959
Star 3 Iver Iversen
41
157
24
 
222
149.282
Star 4 Alfred Skontorp
88
125
16
 
229
176.014
Star 7 Alfred Skontorp
1
0
0
 
1
1.133
Star 25 Alfred Skontorp
2
12
0
 
14
9.118
Star 5 Ludvik Jørgensen
57
131
7
 
195
145.223
Star 6 Ingemar Martinsen
13
45
3
 
61
42.223
Star 7 T. Arnesen
6
30
2
1
39
25.670
Star 8 Sophus Olsen
62
125
3
 
190
138.985
Star 23 Hans Chr. Nilsen
43
115
19
1
178
121.312
Star 16 H. S. Jørgensen
0
4
7
 
11
5.508
Star 25 Leif Moe
12
5
12
 
29
20.182
   
396
998
125
2
1521
1074.210

 
Hvalolje 110.400 fat
Spermolje 6.600 fat
Total 117.000 fat

Utkok pr. beregnet hval: 107.010 fat
Merknader:
Star 16 og Star 25 bøyebåter
Star 4 Alfred Skontorp begynt fangsten 13/12. Ute av fangst 17 dager.
Star 7 Alfred Skontorp begynt fangsten 11/2.
Star 25 Alfred Skontorp fanget i 14 dager.
Star 6 Ingemar Martinsen begyt fangsten 11/2
Star 7 T. Arnesen begynt fangsten 12/2

 


( 10 )

S U D E R Ø Y

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49.


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Suderøy 4 Stanley Jacobsen
30
54
1
85
64.491
+
Suderøy 5 Konrad Jacobsen
4
19
0
23
15.861
 
Suderøy 6 Sigurd Nilsen
6
11
0
17
13.020
 
Suderøy 7 Hans Hansen
80
106
1
187
152.384
 
Suderøy 9 Ole Amundsen
45
93
1
139
103.894
++
Suderøy 10 Odd Russel Jacobsen
22
89
1
112
78.183
+++
Suderøy 11 Jacob Jacobsen
53
84
1
138
109.520
++++
   
240
456
5
701
537.353
 

 
+
Fradrag
1.800
beregnet hval
+ Fradrag 1.800 beregnet hval
++
"
2.442
" "
+++
"
0.893
" "
++++
"
0.907
" "

 
Produksjon af hvalolje
50.760 fat
Produktsjon af spermolje
240 fat
Total oljeproduksjon
51.000 fat
Utkok pr. beregnet hval:
94.910 fat
Utkok pr. blåhvalenhet
108.395 fat

Merknader:
Suderøy 6 er bøyebåt


( 11 )

T H O R S H A M M E R

Sluttoppgør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Sei.
Total.
Ber.hval.
Thordønn Hans Hansen Ulleberg
66
185
40
 
291
203.296
Thorbrann Alf Andreassen
70
229
50
 
349
240.076
Thorarinn Finn Bryde
66
159
42
 
267
186.236
Ottern Kjell Steen Hansen
54
193
45
 
292
196.484
Hauk Reidar Thoresen
38
120
33
 
191
127.359
Thoris Hans Skontorp
3
31
30
 
64
36.008
Thoris Leif Andersen
17
66
0
 
83
58.486
Thorfjell Leif Andersen
8
56
18
 
82
51.145
Thorfjell Asbjørn Klaveness
9
59
7
1
76
47.367
Seksern Erling Bang
0
2
5
 
7
3.591
   
331
1100
270
1
1702
1150.048

 
Produksjon af hvalolje
98.885 fat
Produktsjon af spermolje
14.240 fat
Total oljeproduksjon
113.125 fat
Utkok pr. beregnet hval:
98.365 fat

 

Thorbrann har vært en del langs siden og blandt annet reparert vannrørskjelen.


( 12 )

T H O R S H A V E T

Sluttoppgør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Condor M. Marthinsen
31
122
45
198
131.26
Thorgris Storm Larsen
64
166
70
300
204.50
Thordr Theodor Olsen
34
165
76
275
173.00
Thorglimt Jørgen Hansen
45
114
57
216
144.20
Ravn Tre Skyttere
35
115
35
185
124.70
Niern Olav B. Olsen
21
115
50
186
115.20
Tiern Ragnar Bjørnevågen
39
158
62
259
168.50
Klo Marius Jacobsen
30
129
49
208
135.00
Thorvard To Skyttere
9
47
30
86
52.60
Ørnen 3 Kristian Henriksen
11
37
26
74
46.20
Enenn Dagfinn Antonisen
4
30
18
52
31.00
   
323
1198
518
2039
1326.10

 
Produksjon af hvalolje
101.336 fat
Produktsjon af spermolje
29.430 fat
Total oljeproduksjon
130.766 fat
Utkok pr. beregnet hval:
98.585 fat
Utkok pr. blåhvalenhet:
109.900 fat

 

Condor mistet en ving på propelleren ved kollisjon
med en sperm så Marthinsen har skutt på Ravn en god stund.


( 13 )

T H O R S H Ø V D I

Sluttoppgør for sesongen 1948/49. 
 
 
 
 
Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sei.
Sperm.
Total.
Ber.hval.
Thorgaut Støkken Nilsen
37
95
24
 
156
108.362
Thorbryn Lorents Basberg
41
119
10
 
190
132.938
Treern Sverre Hansen
28
94
19
2
143
97.787
Gaupe Bærulf Andersen
22
86
15
 
123
83.281
Firern Martin Olsen
20
73
16
 
109
73.988
Falk Leif Andersen
12
60
19
 
91
58.352
Syvern Bjarne K. Andersen
55
114
20
 
189
139.748
Gribb Hans Kr. Jerpetjønn
23
80
19
 
122
82.227
Nebb Martin Arntsen
0
3
2
 
5
2.727
Thorfinn Anders Iversen
2
7
7
 
16
9.916
Hval XI Arild Mathisen
7
40
7
 
54
54.110
Hval XI Konrad Braa
8
10
9
 
27
-
   
255
881
187
2
1225
843.446

 
Produksjon af hvalolje
82.000 fat
Produktsjon af spermolje
9.000 fat
Total oljeproduksjon
91.000 fat
Utkok pr. beregnet hval:
107.891 fat

 

På Hval XI har skutt to skyttere. 
Antall beregnet hval oppgitt for begge skyttere tilsammen.


( 14 )

B A L A E N A

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Sei.
Total.
Ber.hval.
Terje 1 F. Kristiansen
60
110
60
1
231
157.525
Terje 2 T. Borgan
81
126
82
1
290
201.866
Terje 3 A. Krogtorp
24
71
18
1
114
76.317
Terje 4 H. Rørvik
46
116
11
1
174
125.156
Terje 5 J. Wang
61
118
58
1
238
163.680
Terje 6 B. Laurantzon
43
43
49
 
135
94.626
Terje 7 V. Fjell
14
59
28
 
101
62.350
Terje 8 H. Marthinsen
82
115
52
 
249
179.188
Terje 9 G. Christiansen
67
94
58
 
219
156.591
Setter 1 F. Ellefsen
158
148
60
 
366
288.595
Setter 2 S. Beckmann
106
112
35
 
253
197.746
Unitas 8 K. Bagle
42
42
17
 
101
77.976
   
784
1154
528
5
2471
1781.716

 
Produksjon af hvalolje
170.800 fat
Produktsjon af spermolje
25.600 fat
Total oljeproduksjon
196.400 fat
Utkok pr. beregnet hval:
110.231 fat

 
 
Merknader:
Skytter Rørvik var syk i begyndelsen av sesongen og fanget fra 4/1 til 26/3
Baglo fanget fra 25/11 til 29/1. Bøyebåt fra 30/1 til 26/3
Laurentzon fanget fra 9/11 til 29/1. Bøyebåt fra 30/1 til 26/3
Fjell fanget fra 20/11 til 14/12 og fra 30/1 til 26/3 Bøyebåt i tiden 15/12 til 29/1
Krogtorp fanget fra 29/11 til 14/12 og fra 30/1 til 26/3. Bøyebåt i tiden 15/12 til 29/1.


( 15 )

E M P I R E  V I C T O R Y

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Beregnet.
UNI 1 Josef Ludvigsen
0
1
0
1
0.581
UNI 2 Chr. Thoresen
44
78
52
174
119.986
UNI 3 Bjarne Karlsen
48
81
41
170
120.709
UNI 4 Martin Karlsen
39
148
34
221
148.885
UNI 5 Bjarne Karlsen
30
34
18
82
60.473
UNI 5 Einar Olsen
1
1
12
14
7.684
UNI 6 Nils Marthinsen
48
98
68
214
140.078
UNI 7 Elling Nilsen
55
131
45
231
158.372
UNI 8 Andreas Iversen
1
2
6
9
5.178
UNI 9 Johan Aarnes
1
3
5
9
5.142
GOULDING Sverre Andreassen
69
93
60
222
160.205
R.K. FRAAY Anders Hansen
83
194
49
326
234.205
R.K. FRAAY Anders Arvesen
0
0
39
39
18.727
EMP. UNITAS 10 Johs. Røsvik
56
127
46
229
157.811
WILF FEARNHEAD Anders Arbesen
109
244
38
391
285.984
SIDNEY SMITH Arnt Karlsen
102
136
16
254
205.341
   
686
1371
529
2586
1829.581
Total produksjon hvalolje:
133.400 fat
Fangede enheter:
1371.5
Total produksjon spermolje:
27.400 fat
Utkok pr beregnet:
87.274
Total
160.800 fat
   
WILFRED FEARNHEAD kom til feltet å begyndt å fange den 1/12-1948
Skytter Anders Arvesen fanget med R.K.FRAAY til W.FEARNHEAD kom ned.
Skytter Anders Hansen fanget med R.K.FRAAY f.o.m. 1/12-1948
SIDNEY SMITH kom til feltet og begyndte fangsten 23/12-1948
UNI 3 brakk propellaksen 4/2-49 og blev tauet til Durban av BUSEN STAR
Skytter Bjarne Karlsen fanget med UNI 5 f.o.m. 6/2-1949


( 16 )

S O U T H E R N   H A R V E S T E R

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Total.
Beregnet.
Southern Briar A. Herlofsen
52
123
38
213
143.8960
Southern Wilcox Johan Borgen
120
133
30
283
221.9770
Southern Soldier Johan Olsen
83
201
35
319
225.3968
Southern Gem Johan Antonsen
83
161
32
276
196.7678
Southern Wheeler Ole Kristensen
73
187
33
293
206.8133
Satsa Hans Marthinsen
51
105
20
176
126.8631
Southern Star A. Flåtten
56
122
36
214
149.0036
Southern Shore Håkon Evensen
7
12
0
19
14.5109
Southern Strife Thor Hansen
47
135
28
210
144.4182
Southern Foam Sverre Akseth
20
20
10
50
37.6297
Southern Wave Erling Øhre
15
16
5
36
27.7315
   
607
1215
2089
2089
1495.0090

 
 
Produksjon af hvalolje
146.904 fat
Produktsjon af spermolje
16.080 fat
Total oljeproduksjon
162.984 fat
Utkok pr. beregnet hval:
109.02 fat
Utkok pr blåhvalenhet:
120.90 fat
Ca. 3500 tonn biprodukter.  

 
 


( 17 )

S O U T H E R N   V E N T U R E R

Sluttoppgjør for sesongen 1948/49.


Båt. Skytter.
Blå.
Finn.
Sperm.
Sei.
Total.
Beregnet.
Southern Main Abrahamsen
78
181
16
0
275
196.028
Southern Foster Kristian Nilsen
80
156
14
0
250
179.598
Southern Sailor A. Mikalsen
103
191
23
1
318
229.895
Southern Sigfried A. Olsen
81
107
12
0
200
152.251
Southern Solvra Th. Andreassen
87
112
16
2
217
163.193
Southern Sarka A. Hansen
52
112
17
0
181
127.583
Southern Stora Th. Hansen
33
80
9
0
122
85.389
Southern Sahra H. Olsen
73
85
0
0
158
123.916
Southern Spray A. Andersen
28
96
3
0
127
85.829
Southern Chief A. Nilsen
27
75
11
0
113
76.443
Southern Spray K. Lie
1
6
0
2
9
4.879
   
643
1201
121
5
1970
1425.004

 
Total oljeproduksjon 176.239 fat.
(Hvalolje og spermolje ikke spesifisert)
Utkok pr. beregnet hval: 123.676 fat.


( 18 )

Oppgave over fangsten til de 14 kokerier sesongen 1948/49


Kokeri:
Blå
Finn
Sperm
Sei
Knøl
Total
Hvalolje
Spermolje
Total olje
Blåhval- enheter
Antarctic
270
892
116
0
0
1278
78.900
5.500
84.400
716.0
Kosmos III
474
1166
257
0
1
1898
113.680
13.670
127.350
1057.3
Kosmos IV
348
1067
218
0
4
1637
109.150
11.350
120.500
882.8
Norhval
443
1108
353
0
0
1904
113.800
18.000
131.800
997.0
Pelagos
216
882
108
0
0
1206
   
79.312
657.0
S.J.C.Ross
396
998
125
2
0
1521
110.400
6.600
117.000
895.0
Suderøy
240
456
5
0
0
701
50.760
240
51.000
468.0
Thorshammer
331
1100
270
1
0
1702
98.885
14.420
113.125
881.0
Thorshavet
323
1198
518
0
0
2039
101.336
29.430
130.766
922.0
Thorshøvdi
255
881
187
2
0
1225
82.000
9.000
91.000
695.5
Balaena
784
1154
528
5
0
2471
170.800
25.600
196.400
1361.0
Emp. Victory
686
1371
529
0
0
2586
133.400
27.400
160.800
1371.5
S.Harvester
607
1215
267
0
0
2089
146.904
16.080
162.984
1214.5
S.Venturer
643
1201
121
5
0
1970
   
176.239
1243.5
 
6016
14689
3602
15
5
24227
1301.015
177.290
1,742.676
13,362.5


Return to top