HOME ENGLISH NYHEDER VIDEO KONTAKT
OM OS PRODUKTION ANDRE YDELSER TEKNIK

Efterbearbejdning
 
Projektudvikling
Produktionsforberedelse
Optagelse
Efterbearbejdning
Sprogversionering

Efterbearbejdningen omfatter alt arbejde fra at optagelserne er overstået indtil produktionen er færdig og klar til udgivelse på originalsproget. Ved efterbearbejdning samles alle produktionens elementer under redigering,  lydmiks, grafisk produktion, speakindtaling, farvekorrigering og mastering. 

Den første opgave under efterbearbejdningen er at gennemse og registrere samtlige video- og lydsekvenser, faste billeder og grafiske elementer. Mens mindre projekter evt. optages på et såkaldt filbaseret format, hvorved optagelserne umiddelbart kan indlæses i redigeringsanlægget, foretrækker vi sædvanligvis den gammeldags metode med optagelse på videobånd, hvorved hver enkelt optagesekvens logges og digitaliseres for sig. Fremgangsmåden sikrer det bedst mulige overblik over samtlige materialer, samtidig med at klippelisterne udgør en vigtig arkivressource som man, evt. mange år frem i tiden vil kunne vende tilbage til for at anvende på ny, også hvor man af hensyn til fremtidens digitalteknologi gerne vil gendigitalisere materialet fra originalmediet for at opnå den bedst mulige indkodingskvalitet. Det er klart at foretrække frem for en situation, hvor fremtidens digitalisering bliver bundet til digitale formater eller codecs der for længst er blevet forældet.

Forberedelsesprocessen omfatter følgende:

 • Registrering og digitalisering af al lyd og billedoptagelser

 • Digital farvebehandling og arkivering af digitale faste billeder

 • Registrering og transkribering af interviews

 • Evt. forredigering af interviewsekvenser 

 • Produktion af grafisk design og billedtekster

 • Komponering og produktion af musik

 • Fremskaffelse af relevant arkivmateriale, herunder også evt. afklaring af rettigheder

 • Evt. oversættelser, der kan være nødvendige for projektets originalsprogsudgave.

 • Udarbejdelse af produktionens krediteringsliste

Når der er skabt overblik over såvel originalmaterialet som evt. arkivmateriale er det muligt at revidere vores synopsis eller optagemanuskript, således at vi når frem til et klippemanuskript som grundlag for det videre arbejde. Oftest resulterer denne proces i et manuskript som kunden får til godkendelse forud for projektets færdiggørelse.

Når klippemanuskriptet foreligger går vi videre med følgende: 

 • Indspilning af speak

 • Produktion af musik

 • Redigering af billeder og primær sync-lyd

 • Evt. grafik eller animationer

 • Produktion af udgivelsesgrafik (DVD artwork, web-idents, omslag m.v.)

 • Evt. undertekstning/dubbing af interviews til originalsproget (hvor der måtte være behov herfor)

 • Farvekorrigering (color grading)

 • Redigering af lydeffekter og den endelige slutmix

Når ovenstående opgaver er fuldført er produktionen klar til kundens godkendelse, hvilket normalt foregår hos os i redigeringsrummet, idet den endelige mastering endnu ikke har  fundet sted - derved er mindre justeringer ofte lette og hurtige at udføre. Til de mindre komplicerede produktioner kan godkendelsen ske på grundlag af en kopi via YouTube eller andre online medier. Når produktionen er godkendt, udfører vi mastering (hvor alle de separate video- grafik og lydspor "brændes sammen" til én digital masterfil) hvorefter der fremstilles digitale filer til brug i forbindelse med selve udgivelsen. Denne færdiggørelsesfase kan omfatte følgende opgaver:

 • Fremstilling af evt. udsendelsesbånd og arkivkopier. 

 • Fremstilling af evt. filer til udsendelses-, udgivelses- og  arkivbrug

 • Fremstilling af evt. kopier som DVD

 • Overførsel af digitale filer til kundens valgte web host såsom YouTube, Vimeo m.v.

 • Udarbejdelse af et færdigt manuskript til arkiv og evt. efterfølgende versionering samt relevant teknisk dokumentation

 • Sikkerhedskopiering projektets relevante mediedata og metadata

 • Arkivering af råmateriale, produktionsdata såsom grafik, musik, speak, samt arkivering af digitale medie- og metadata

Såfremt produktionen skal versioneres til andre sprog, udføres dette arbejde oftest efter en særskilt aftale og i et separat forløb. Ligesom ved selve udgivelsen, forudsætter sprogversionering altid en godkendt original master.

Mens efterbearbejdningen kan involvere flere freelancere - såsom komponist, musikere og speakere - eller kan kræve særlig produktionsteknisk bistand er det altid projektets producer og klipper, der har ansvaret for hele projektets efterbearbejdning - hele vejen frem til levering og udgivelse.

 
Tilbage til toppen

© 2017 Channel 6 Television Denmark
  14/12/2016 14:01

Channel 6 Television Denmark Foerlevvej 6, Mesing, DK-8660 Skanderborg, Danmark
Telefon +45 86 57 22 66 / Mobil +45 20 78 53 66
CVR# DK76432317