HOME ENGLISH Nyheder VIDEO KONTAKT
OM OS PRODUKTION ANDRE YDELSER FACILITIES

Digitalisering af arkivmateriale
 
Research & 
tekstarbejde
Grafisk produktion
Still fotografi
Arkivsalg
Teknisk support
Oversættelse
Digital konvertering

Den hastige udvikling i de senere år af nye og bedre digitale audio og video optageformater har været med til at revolutionisere vores branche, samtidig med at mange produktionsmiljøer og slutbrugere står tilbage med en rigdom af fortidens video- og lydoptagelser, som de ikke længere kan afspille eller anvende. 
Channel 6 Television kan tilbyde flere digitale konverteringstjenester for at løse dette problem. 


For at kunne afspille og redigere audio og video optagelser, der blev lavede ved hjælp af fortidens analogteknologi, kræver det mere end blot at have adgang til gamle video- eller lydbåndoptagere. Udstyret skal holdes kørende (ofte mange år efter fabrikanterne er holdt op med at levere reservedele). Ligeledes skal udstyret sammensættes med moderne digitaludstyr, for at materialet kan bruges til nye formål. 

I dag hvor der ikke er så mange professionelle serviceværksteder, der kan håndtere det gammelt udstyr, klarer Channel 6 Television de fleste serviceopgaver in-house, for at vi fortsat kan oprethold en maskinpark , der rummer næsten samtlige video- og lyd formater, der har været anvendt i til lyd og billedoptagelse herhjemme gennem de sidste 30 år.

Vores konverteringsservice dækker hele paletten - fra den hurtige konvertering af et enkelt video- eller lydbånd, til de større arkiveringsprojekter, der omfatter mange bånd af flere formater, hvor der også kan være behov for farvekorrektion, billedformat konversion, eller fjernelse af analog-blanking fra ældre optagelser, således at resultatet kommer til at fylde hele skærmområdet. Der kan også være behov for konvertering fra andre TV systemer såsom NTSC.

For den professionel kunde - såsom museer eller arkivsamlinger - kan vi tilbyde flere serviceydelser, herunder registrering af metadata, for at sikre at fremtidige brugere af materialet vil kunne søge, identificere og have adgang til relevante data om materialets indhold og oprindelse. Der kan også være behov for transskribering, oversættelse eller undertekstning af interviews eller andet indtalt materiale.

Ovennævnte specialiseret serviceydelser kræver løsninger, der skræddersyes særskilt til den enkelte opgave i et tæt samarbejde med kunden - hvor vi i videst mulig omfang følger relevante internationale standarder for behandling og registrering af historisk arkivmateriale.


Uanset hvilket digitalt format vi skal levere på er det vores erfaring, at den mest optimale konvertering opnås, når der tages udgangspunkt i originaloptagelsen (frem for konvertering fra en kopi, der er tidligere blevet lavet og som måske allerede er blevet udsat for en ringere digital komprimering end vi anvender i dag ). 
For yderligere oplysninger herom se venligst vores side om analog teknik.


Video konvertering

Vores sædvanlige fremgangsmåde for konvertering af SD videomateriale er baseret på digitalisering ved hjælp af den laveste muligt kompressionsforhold - typisk anvender vi en Avid MXF container-format med en 25 eller 50 Mbit video codec. Hvis der er behov for konvertering fra 4:3 til 16:9 eller andre formater, eller hvis den oprindelige analog video-blanking skal fjernes, håndteres det samtidig med digitalisering. Signalet fra båndmaskinen sendes først igennem en højkvalitets digital TBC eller framestore. Evt. farvekorrektion og andre bearbejdning finder sted i det digitalt domæne - oftest v.h.a. Avid Media Composer, ligesom materiale, der ønskes redigeret som sammenhængende sekvenser, også samles her. Herefter eksporteres materialet i såvel et relevant højkvalitets filformat - såsom Uncompressed Quicktime (.mov) - samt et "lettere" komprimeret proxy filformat - såsom H264/MPEG4, som er velegnet visning via internettet.

Vi kan tilbyde konvertering fra følgende PAL video formater -

 • 3/4" U-Matic (low band)

 • 3/4" U-matic (high-band)

 • 3/4" U-Matic (high-band SP)

 • VHS

 • S-VHS

 • Betamax

 • Hi-8

 • Video-8

 • Betacam (også NTSC)

 • Betacam SP (også NTSC)

 • MII

 • 1" C-format (op til 3 timers ruller med tre-spors audio hvis det er påkrævet) (også NTSC)

 • Digital Betacam

 • D2 (Composite digital)

 • D3 (Composite digital)

 • Digital S 4:2:2

 • CVR (Component video disk)

 • DVD (MPEG-2 VOB)

 • DV

 • DVCAM

 • DVC Pro

 • HDCAM (ikke SR)


Audio konvertering

Ved konvertering af analog spolebåndsoptagelser skal vi først identificere råmaterialets hastighed og sporformat (full-track mono, eller half track eller quarter-track i hhv. mono eller stereo) Ligeledes skal vi konstatere, hvorvidt der ved optagelse blev anvendt støjreduktion såsom Dolby, Telcom eller DBX.

Derefter udføres der en kort afspilningsprøve for at konstatere, hvorvidt magnetbåndet er beskadiget. Igennem årene har flere båndtyper viste sig at være mekanisk skrøbelige, især hvis båndet er blevet opmaganiseret under ustabile og varierende temperatur- og luftfugtighedsforhold. I så fald kan man risikere "afsmitning", hvorved båndets magnetisk lag under afspilning løsner sig fra båndets plast basemateriale og samler sig på båndmaskinens tonehoveder - hvilket medfører forringet afspilningskvalitet og i værste fald et lydbånd, der efterfølgende ikke kan afspilles. Ved ekstreme tilfælde vil sådanne bånd kunne reddes v.h.a. "bagning" i en særlig ovne - en behandling der kræver specialistbistand som henter hos underleverandører. Ofte kan en problematisk optagelse reddes ved at digitalisere optagelsen i kortere sekvenser, hvor båndmaskinen renses løbende for at opretholde afspilningskvalitet - for så efterfølgende at redigere materialet sammen igen.

Problemstillingen kan opleves på såvel video som lydbånd fra alle fabrikanter, men det er vores erfaring at lydbånd generelt er mere udsat end videobånd, og at visse båndfabrikater er særlig udsat - f.eks. AGFA og BASF lydbånd fra 80'erne. Nyere båndtyper er oftest mindre problematisk.

Digitalisering af lydoptagelser forgår typisk med en 48 KHz 16-bit samplingsfrekvens, ved hjælp af f.eks. Adobe Audition, og arkiveres i enten 48 KHz, 44.1 KHz (CD) ukomprimeret .wav format og/eller MP3. 
Medmindre det er kundens ønske, anvender vi ikke EQ, dynamisk komprimering eller andre behandlinger under forløbet. Ved tilfælde af degraderede optagelser ("afsmitning") kan EQ kompensation dog være nødvendig.

Vi kan tilbyde konvertering fra følgende audio formater -

 • 1/4" spolebånd Mono full track

 • 1/4" spolebånd Stereo/2T half track

 • 1/4" spolebånd Stereo/2T quarter track

 • 1/2" spolebånd 8 track

 • 2" spolebånd 24 track

 • Compact cassette

 • DAT

 • Mini disc

 • Digitale fil formater - såsom .wav eller MP3

 • Grammofonplader (33/45/78 rpm)


Prisen for konvertering vil afhænge af mængden af materialet, de specifikke medieformater der skal konverteres fra, den behandling og de øvrige ydelser kunden ønsker, samt hvilket format materialet leveres på. 

Kontakte os venligst for et tilbud på din konverteringsopgave.

 

 
Return to top

© 2017 Channel 6 Television Denmark
  20/12/2017 20:49

Channel 6 Television Denmark Foerlevvej 6, Mesing, DK-8660 Skanderborg, Denmark
Telephone +45 86 57 22 66 / Mobile +45 20 78 52 66
Registered as a business in Denmark CVR# DK76432317