HOME ENGLISH NYHEDER VIDEO KONTAKT
OM 
OS PRODUKTION ANDRE 
YDELSER TEKNIK

Digital kopifremstilling
 
EFP
Lydproduktion
Studiefaciliteter
Digital efterbearbejdning
Analog teknik
Digital kopifremstilling
IT Infrastruktur

Det er afgørende, at nutidens tv og filmproduktioner kan afspilles via forskellige medier, og at hver udgivelse overholder mediets standarder. Samtidig skal færdige produktioner arkiveres, således at der sikres højest mulig kvalitet ved fremtidig brug. Efter produktionen er blevet godkendt af kunden skal den igennem en masteringproces, hvorefter den skal konverteres til de digitale formater der skal anvendes til udgivelse og distribution - herunder også fysiske kopier såsom DVD. 


Mastering
Den kreative proces er overstået - billederne og grafikken færdig, lydsiden er redigeret og balanceret, og  underteksterne til originaludgaven er evt. også blevet tilføjet. Produceren og kunden er tilfreds med resultatet, men projektet er ikke færdigt endnu - vi er klare til mastering. 

Mastering er betegnelsen for den tekniske proces, hvorved samtlige af filmens "komponenter" låses sammen. Først kontrolleres samtlige lyd og billedkomponenter for at sikre, at de overholder de relevante tekniske standarder. Komponenterne består endnu som separate "klip" på redigeringsapplikationens tidslinje, således at de fortsat kan justeres, flyttes, forlænges, forkortes eller erstattes. I modsætning til analogredigering, hvor masterbåndet gradvist blev bygget op at klip overført fra originale optagelser, er den digitale master bare en "playlist", der fortæller redigeringscomputeren, hvordan og hvornår de forskellige klip skal afspilles - i hvilke rækkefølge, og med hvilke effekter eller kreative modifikationer. Indtil man er helt tilfreds, kan alt i princippet stadig ændres, og skal man på et senere tidspunkt klippe en ny udgave af filmen, er det til denne master tidslinje man vender tilbage. Men for at færdiggøre filmen, således at den kan afspilles, kopieres og arkiveres - uden at den bliver ændret - skal alle komponenter "brændes" sammen til en enkelt fil.

Normalt er masterfilen på samme kvalitetsniveau som det bedste råmateriale, der indgik i filmen. Det vil sige, at filmen ikke bliver ringere i kraft af masteringsprocessen. Denne højkvalitetsfilm vil oftest være meget stor, og vil kun kunne afspilles af selve redigeringsanlægget og andre særlige softwareapplikationer. Herfra kan filmen f.eks. overspilles til en digitalbåndmaskine, men den kan endnu ikke afspilles af de hardware eller software applikationer, som de fleste seere råder over - f.eks. DVD, computerens medieafspillere eller via internettet såsom YouTube. 

Men det er fra selve masterfilen, at andre filformater til udgivelse vil blive fremstillet - og det er masterfilen, der arkiveres til fremtidig brug - f.eks. når TV stationer skal modtage en professionel digitale videobånd til udsendelsesbrug. 


Encoding / Transcoding
Første gang en video/audio optagelse konverteres fra det analoge domæne til det digitale, hedder processen encoding - i moderne digitale kameraer foregår denne proces med det samme, før signalet optages på bånd eller hukommelseskort. Alt afhængigt af optageformatet, kan denne proces foregå med eller uden en vis grad af datakomprimering. Når man efterfølgende - i forbindelse med redigering, mastering og fremstilling af distributionskopier, konverterer filen fra det ene digitale format til det andet, hedder processen transcoding. Ofte indebærer transcoding, at man for at opnå en mindre filstørrelse, der hurtigere og bedre kan afspilles "hjemme i stuen", at man må acceptere en vis forringelse af signalet - også en forringelse, hvor man ikke efterfølgende kan gå baglæns tilbage til den oprindelige kvalitet. Derfor tilstræber man at transcode så få gange som overhovedet muligt - ideelt ved at alle udgivelsesfiler skal transcodes fra den samme højkvalitets masterfil.

Til de fleste produktioner fremstiller vi flere transcode filer - hver til forskellige udgivelsesformål såsom DVD, upload til YouTube eller lignende, afspilning på PC, digital skiltning eller intranetserver eller visning på smartphone. Filstørrelsen og kvaliteten ved den enkelte udgivelsesfilm afgøres af de standarder, der gælder for det pågældende medie.

Encoding/transcoding er en forholdsvis enkel proces, hvor vi anvender velafprøvede hardware eller software applikationer. De fleste udgivelsesformater kan fremstilles direkte fra Avid Media Composer tidslinien - også før selve mastering. Andre udgivelsesformater fremstilles på grundlag af masterfilen ved hjælp af tredjeparts software. Uanset hvilke rute der vælges, skal de færdige udgivelsesfiler kontrolleres for såvel kvalitet som afspilningskompatibilitet  i de afspillere, de er fremstillet til.

Til visning via video hostingtjenester såsom YouTube tilstræber vi altid at uploade selve masterfilen eller en fil af meget høj kvalitet, idet det bliver fra den uploadede fil, at tjenesten selv konverterer til deres eget visningsformat. 

Ligeledes bliver filerne til evt. DVD, Blu-Ray eller andre "hard copy" formater fremstillet på grundlag af masterfilen.


Udgivelseskopier
DVD er fortsat den mest udbredte "hard copy" udgivelsesformat, og selvom Blu-Ray vinder frem, er dennes indtog nok begrænset af, at online hosting - også af HD og større formaterer  blevet så udbredt, at markedet for "hard copy" såsom DVD bliver mindre år for år.

Dette gør, at der i dag er få kunder, der bestiller mere end få hundrede DVD kopier ad gangen, hvorfor glassmastering kopifremstilling, der tidligere var normen for de større kopiordrer, sjældent er aktuel. Derfor håndterer vi de fleste DVD bestillinger in-house hvor vi anvender kopitårne med lavhastigheds DVD-R kopiering for at opnå højest mulig afspilningskompatibilitet. Her kan vi håndtere bestillinger op til 1000 stk.

Sammen med DVD-fremstilling tilbyder vi grafisk produktion af DVD-emballage, omslag og print-on-disc således at DVD bestilling kan fuldføres in-house. Vi udfører også mastering, encoding og kopifremstilling for andre kunder.


Arkivering
Alle mastering- og encodingopgaver afsluttes ved, at vi arkiverer alle masterfiler, mediadata, metadata og grafikfiler, således at fremtidige bestillinger kan håndteres nemt og effektivt. Til de fleste produktioner, hvor en fremtidig sprogversionering kunne komme på tale, afslutter vi masteringprocessen ved at lave en såkaldt "IT-mix" af mastertidslinien, som grundlag for evt. fremtidig versionering. En "IT-mix" er en kopi af mastertidslinien - før mastering har fundet sted, hvor alle "sprogspecifikke indhold" er organiseret på forskellige spor på tidslinien, således at disse spor nemt kan slukkes og erstattes med nyt indhold på den/de ønskede sprog.


 
Tilbage til toppen

© 2017 Channel 6 Television Denmark
  14/12/2016 17:13

Channel 6 Television Denmark Foerlevvej 6, Mesing, DK-8660 Skanderborg, Danmark
Telefon +45 86 57 22 66 / Mobil +45 20 78 52 66
CVR# DK76432317